حمل و نقل جاده ای

شرکت حمل و نقل دیمه بار فیروزکوه از بدو تأسیس همواره در ارائه ی خدمات حمل و نقل جاده ای در شهرستان فیروزکوه یپشتاز بوده.